Home » Bảng Tin FPT Telecom 24h

Bảng Tin FPT Telecom 24h

Bảng tin FPT cập nhật những thông tin nóng nhất từ FPT Telecom và trên thế giới công nghệ

FPT Telecom đi tìm đại sứ tuyển dụng

đại sứ tuyển dụng fpt telecom

Từ ngày 18/1, FPT Telecom sẽ tổ chức chương trình “Đại sứ tuyển dụng” nhằm tìm kiếm những gương mặt đại diện cho hoạt động tuyển dụng của công ty tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Chương trình đại sứ tuyển dụng FPT Telecom Trong nhiệm …

Read More »